BESTILLING AV FERDIGBETONG

For bestilling av ferdigbetong
kontakt tlf 97 07 43 27

Helse, barnehage, skole

Vi har utført mange oppdrag for våre omkringliggende kommuner.

Den siste tiden har flere skoler blitt slått sammen og skoler har blitt gjort om til nye moderne barnehager.

Innen helsesektoren satses det også på fornying og modernisering og vi har i den forbindelse hatt flere oppdrag med ombygging, nybygg og renovering.
Up
Down