BESTILLING AV FERDIGBETONG

For bestilling av ferdigbetong
kontakt tlf 97 07 43 27

KAIER

Grytnes Entreprenør har lange og STOLTE tradisjoner innenfor betong og anleggsarbeid.
 
Gjennom årene har vi gjennomført en rekke kai og bruprosjekter.
 
Med over 60 år i bransjen har vi opparbeidet en unik erfaring og kunnskap, og evne til å se løsninger på vegne av våre kunder.
 Up
Down