BESTILLING AV FERDIGBETONG

For bestilling av ferdigbetong
kontakt tlf 97 07 43 27

BOLIGER

 
 
 

Renovering og oppføring av større boligprosjekter er ett av våre satsningsområder.
 
Oppføring av boliger er krevende byggeprosjekter med store krav til kvalitet i gjennomføring og vi har over årene opparbeidet oss god erfaring med denne type arbeider.
 
Våre byggherrer er i stor grad private eiendomsutviklere og større borettslag.
 
På Sunndalsøra har vi utviklet ett eget boligprosjekt - Skjøllend Terrasse, fra ide til ferdig bygg.  Byggetrinn I sto ferdig november 2012 og trinn II er lagt ut for salg.
 
Prosjektet har gitt oss verdifull kompetanse for denne type prosjekter hvor vi selv har stått for salgsprosess, kundeoppfølging, koordinering av prosjektering, gjennomføring og overlevering til kjøper.
 

Up
Down