BESTILLING AV FERDIGBETONG

For bestilling av ferdigbetong
kontakt tlf 97 07 43 27

KRAFTVERK / DAMANLEGG

 
 
Grytnes Entreprenør har lange og STOLTE tradisjoner innenfor betong og anleggsarbeid.
 
Gjennom tidene har vi gjennomført utallige prosjekter i forbindelse med tradisjonellt anleggsarbeid med bla oppføring kraftstasjoner, trafoanlegg,damanlegg kaier og bruer.
 
Med over 60 år i bransjen har vi opparbeidet en unik erfaring og kunnskap, og evne til å se løsninger på vegne av våre kunder.
 
Oppdragene har vært mangfoldige fra enkle fundamenteringsarbeider til kompliserte oppdrag i hektiske driftssatte områder.
 
De siste åren har vi vært engasjert i en rekke dam og kraftverks prosjekter.
 
Up
Down