BESTILLING AV FERDIGBETONG

For bestilling av ferdigbetong
kontakt tlf 97 07 43 27

Historie

 
Fra byggmester til en av Nordmøre og Romsdals største totalentreprenører.
 
Det hele startet på Sunndalsøra i 1946. Med bakgrunn i SOLIDE tradisjoner i tømrer - og snekkerfaget utviklet Gunnar Grytnes den virksomheten som i dag er Grytnes Entrprenør as.
 
Bedriften har i stor grad bidratt til oppbyggingen av det moderne sunndalssamfunnet i etterkrigsårene.
 
På 50 tallet var bedriften engasjert i store oppgaver i forbindelse med utbyggingen av Årdal Sunndal verk, mens det på 60 tallet i stor grad dreide seg om oppbygging av skoler og kommunale bygg. Siden den gang har vi bidratt til oppføring av en mengde byggeprosjekter i Nordmørsregionen.
 
Einar Grytnes kom inn i bedriften i 1969, og som en konsekvens av utviklingen ble Grytnes Betong etablert i 1977. Produktet var førts ferdigbetong, og tre år senere ble produksjon av betongelementer startet opp.
 
Over tid har konsernet utviklet seg og utgjør i dag Grytnes Entrepenør as, Grytnes Eiendom as og Vikan Betong as. Grytnes bedriftene er i dag SOLIDE aktører i bygg og anleggsbransjen med klare mål om å være ledende innen sine områder.
 
I dag er den daglige ledelsen overtatt av 3 generasjon - Tine Grytnes Laskerud. Som ett ledd i videre utvikling har vi nå etablert oss i boligmarkedet med renovering, utvikling og oppføring av større boligprosjekter.
 
Grytnes Entreprenør er blant de største entreprenørene på Nordmøre og i Romsdal med ca 50 ansatte fordelt på avdelingene på Sunndalsøra, Molde og Kristiansund.
Up
Down