BESTILLING AV FERDIGBETONG

For bestilling av ferdigbetong
kontakt tlf 97 07 43 27

HMS

HMS arbeidet er høyt prioritert hos oss.
 
Vårt mål er at all virksomhet skal utføres trygt og sikkert, uten fare for liv, helse og forurensning av 
miljø, samt tap av materielle verdier.
 
Ingen skal bli påført skade eller varige belastninger - ved å utføre oppdrag for oss.
 
Vi har godt innarbeidede systemer for ivaretakelse av våre oppgaver, og arbeider systematisk og målrettet får å nå de mål vi har satt oss i handlingsplaner og andre arbeidsmiljøprosesser.
 
Vi skal være en SIKKER leverandør for våre kunder.
 
Up
Down